Influencer turunduse legaalne ja

eetiline pool: kõik, mida sa teadma pead

Kuna nii influencer turundus kui sotsiaalmeedia turundus tervikuna on suhteliselt hiljuti tekkinud valdkonnad, on see tekitanud mitmeid eetika- ja seadusandluse alaseid küsimusi. Vastame neist mõned selle postitusega ära – siin on kolm olulist teemat, mida sa sisuloojatega koos töötades teadma pead.

 

1. Sponsoreeritud postitused peavad olema tähistatud

Instagrami reklaamipoliitika nõuab selgelt, et sponsoreeritud sisu oleks vastavalt märgistatud. Sinna alla kuulub kogu sisu, kus on tasu eest esile tõstetud mõni äripartner (toode, bränd või ettevõte) või mis on mõjutatud äripartneri poolt. Klausli täpne sõnastus tasu osas on „for an exchange of value”, seega kuulub siia alla ka mitterahaline tasu – näiteks tasuta toodete andmine sisuloojale.

Bränditud sisu tähistamiseks Instagramis (ka storydes) peab kasutama selleks loodud tööriista (branded content tool). Sealjuures ei ole branded content tool‘i abil lubatud märkida brändi, kui tegemist ei ole koostööga. Brändid saavad üle vaadata kõik sisuloojad, kes väidavad end nendega koostööd tegevat – kas siis märkida ära sisuloojad, kellega nad pikaajaliselt koostööd teevad, või kinnitada iga märketaotluse eraldi. Samuti on tööriista eeliseks see, et brändid näevad kõikide postituste statistikat, kus nad märgitud on.

 

Instagram branded content tool

 

Paraku tundub, et Eestis ei ole see võimalus veel kättesaadav – meie kogemuse põhjal saavad Eesti ettevõtted küll Facebookis sisuloojaid koostööpartneritena lisada, kuid enamikel Eesti sisuloojatel koostöö märgistamise võimalust veel pole.

See aga ei tähenda, et Eestis sponsoreeritud postitusi tähistama ei peaks: hiljuti Postimees Tehnika artiklis kinnitas tarbijakaitseameti esindaja Pille Kalda, et sponsoreeritud postitused sotsiaalmeedias kuuluvad reklaami alla ning peavad vastama reklaamiseadusele. See tähendab, et reklaam peab selgelt eristuma muust teabest ning peab olema arusaadav, kes on reklaami tellija. 

Seega ei ole oluline, kas kasutada teemaviidet #ad, #reklaam või klauslit „postitus on valminud koostöös ettevõttega X“ – oluline on see, et sisuloojad jääks eetiliseks ning kinni makstud postitusi ei esitletaks ausa arvamusena. Promotys oleme olukorra lahendanud nii, et meie kaudu tehtud postituste kirjeldusse lisandub nüüd automaatselt #ad (kui just sisulooja seda käsitsi ära ei võta või eelistatud teemaviitega ei asenda). 

 

2. Brändid ei tohiks sisuloojatele ettekirjutusi teha

Nagu ka varem kirjutanud oleme, ei tohiks brändid tarbijale sisu osas ettekirjutusi teha: oluline on anda edasi peamine info oma toote kohta, kuid sisuloojale jääb alati õigus oma arvamuse lisamiseks. USA tarbijaid kaitsev organisatsioon FTC (Federal Trade Commission) on tootearvustuste osas sätestanud kolm reeglit. Eesti kontekstis ei ole need küll seadusega määratud, kuid ausa ja läbipaistva sotsiaalmeedia nimel võiks neid jälgida.

Arvustaja ja arvustatava brändi suhe peab olema selgelt välja toodud: tarbijatel on õigus teada, kui kellelegi toote või brändi soovitamise eet tasutakse.

  1. Arvustus peab peegeldama inimese ausat arvamust: brändi esindajal ei ole õigust arvustuse sisu ette kirjutada.
  2. Inimesed, kes on toote abil saavutanud erakordseid või üle keskmise tulemusi, peavad selgelt välja tooma, et nende tulemused ei ole tüüpilised.

Samas on asjal kaks poolt: ka sisuloojad ei tohiks raha eest kõike reklaamida. Ideaalis võiks sisuloojad koostööd teha ainult nende ettevõtetega, keda nad päriselt toetavad, ja kiita sotsiaalmeedias ainult neid tooteid, mida nad päriselt kasutavad. 

 

3. Loodud sisu kuulub autorile, kui ei ole teisiti kokku lepitud

On ilmselge, et sisuloojate looming kuulub neile endale ning seda ilma eelneva nõusolekuta kasutada ei tohi. Probleemide vältimiseks tasub kohe kokku leppida, millistes kanalites ning millise ajaperioodi jooksul võib loodud sisu kasutada. Vahendusplatvormide kasutamine võib protsessi lihtsustada: näiteks Promoty kasutustingimustes on sees, et loodud sisu kuulub ettevõttele.

Samuti tuleb silmas pidada, et kui varem võis sisu muretult regram‘ida ja loota, et autorile viidates ei teki probleeme (sisulooja jaoks on see hea võimalus uute inimesteni jõuda), siis GDPR-i valguses tasub küsida ka kirjalik nõusolek: kuna pildid kuuluvad tundlike isikuandmete hulka, on nende kasutamine ilma nõusolekuta keelatud. Alla 16-aastaste puhul on vajalik ka lapsevanema kirjalik nõusolek. 

Kokkuvõtteks: sponsoreeritud sisu peab olema vastavalt märgistatud, tootearvustused peavad olema siirad ning sisu kasutamise õigused kooskõlastatud – kolm lihtsat mõtet, et töötada üheskoos vahetuma ja läbipaistvama sotsiaalmeedia suunas. Anna kommentaarides märku, kui mõni küsimus vastamata jäi! 

Bitnami