Promoty Posts

Iga (influencer turunduse) kampaania viimane, üks olulisimaid samme peaks olema tulemuste analüüs: selle põhjal saab teha kindlaks, millised mõjutajaid tõid soovitud tulemusi, ning panna paika järgmise kampaania eelarve. Kuidas ning milliste…

Sotsiaalmeedia on mängib meie ostukäitumises üha olulisemat rolli: 70-80% inimestest otsib enne ostuotsuse tegemist lisainfot sotsiaalmeediast ja 92% eelistab sõprade soovitusi reklaamile. Seetõttu me Promoty lõimegi – et tuua kokku turundajad ja agentuurid,…